Cuvântul nostru cheie: pacea

Evanghelia este chiar

  • doctrina păcii (Ef. 2:17: “El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape.”),
  • al cărei autor este “Dumnezeul păcii” (1Cor. 14:33: “căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinților.”),
  • ai cărei slujitori sunt “mesagerii păcii” (Rom. 10:15: “Cît de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”), și
  • a cărei adepți sunt “copiii păcii” (Luca 10:6: “Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămînea peste el; altminteri ea se va întoarce la voi.”).

Dacă cineva se pripește precum femeile israelite, care nășteau înainte de venirea moașei, ar trebui să își pună la îndoială pacea.

Traducere din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, sec. al XVI-lea