Fiecare nechează după nevasta aproapelui său

Cum să te iert? – zice Domnul – Copiii tăi M-au părăsit, şi jură pe dumnezei cari n-au fiinţă.

Şi după ce le-am primit jurămintele, se dedau la preacurvie, şi aleargă cu grămada în casa curvei!

Ca nişte cai bine hrăniţi, cari aleargă încoace şi încolo, fiecare nechează după nevasta aproapelui său.

Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor.
(Ier. 5:7-9)