Cum să te uiți la cel încrezut

Înainte de prăbuşire inima omului se înalţă,
dar înainte de mărire se smereşte. (Prov. 18:12, trad. Anania).

Înaintea prăbuşirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilinţa. (trad. ortodoxă)

Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.-
(Prov. 18:12)