Despre faptele bune, cu inteligență

Suntem îndemnați, uneori, să ne abținem a făptui ostentativ, la vedere, de dragul slavei omenești (Matei 6, 1-6), dar încurajați, alteori, să arătăm lumii faptele noastre bune, care să devină, astfel, model pentru ceilalți și prilej de slavă adusă Creatorului (Matei 5, 16; 1Petru 2, 12). Așadar, faptei îi stă bine când discreția, ascunderea, când vizibilitatea exemplară. (A. Pleșu, Parabolele lui Iisus, pag. 57)