Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.

Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, zicînd:

Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!

Căci numai

  1. dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele,
  2. dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
  3. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă,
  4. dacă nu veţi vărsa sînge nevinovat în locul acesta, şi
  5. dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,

numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din vecinicie în vecinicie.

Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic.

Cum?

  1. Furaţi,
  2. ucideţi,
  3. preacurviţi,
  4. juraţi strîmb,
  5. aduceţi tămîie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe cari nu- i cunoaşteţi!…

Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu şi ziceţi: Sîntem izbăviţi!…

ca iarăş să faceţi toate aceste urîciuni!

(Ieremia 7:3-10)