Un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească

Poporul Meu întreabă o bucată de lemn şi toiagul lui îi vesteşte viitorul, pentru că un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească şi au săvârşit destrăbălări, depărtându-se de Dumnezeul lor. (Osea 4:12)