De ce nu au oamenii vlagă

Toţi jură strâmb, mint, ucid, fură şi sunt desfrânaţi; săvârşesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge.

Pentru aceasta ţara e în mare jale, iar cei ce o locuiesc sunt fără vlagă.

(Osea 4:3-4, traducerea ortodoxă)