Îngăduiţi-vă unii pe alţii

XIR71774 Crucifixion from the Isenheim Altarpiece, detail of Christ's right hand, c.1512-16 (oil on panel) by Grunewald, Matthias (Mathis Nithart Gothart) (c.1480-1528); Musee d'Unterlinden, Colmar, France; Giraudon; NOT TO BE USED FOR CARDS, POSTERS OR ADVERTISING IN FRANCE; German, out of copyright

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi,

îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul.

Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
(Col. 3:12-13)