Nu lua, nu gusta

„Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!“

Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor, şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar

nu sunt de nici un preţ împotriva gîdilării firii pămînteşti
(Col. 2:21-23).