Un loc de odihnă nepotrivit

Omul care se abate dela calea înţelepciunii, se va odihni în adunarea celor morţi
(Prov. 21:16).

 

Traducerea Anania: Omul care se rătăceşte din calea dreptăţii
se va odihni în adunarea umbrelor.

Cu nota: Literal: „în adunarea Uriaşilor“. Metaforă pentru „umbrele“ care zac în iad (Şeol), existenţe care, cufundate în ceaţă, duc o viaţă larvară.