În esență și în cuvinte

Scrie că: Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi (Isaia 30:9). Dumnezeu îi dictează profetului Isaia fiecare cuvânt pe care să îl scrie. La fel a făcut și cu Moise, cu Ieremia:

Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neriia; şi Baruc a scris într’o carte după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe cari le spusese lui Ieremia Domnul (Ieremia 36:4),

lui Habacuc: Scrie proorocia, şi sapă- o pe table, ca să se poată citi uşor (Habacuc 2:2),

sau Ioan: Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, cari mor în Domnul (Revelation 14:13). Toată

Scriptura este inspirată de Dumnezeu, nu doar în esența ei, ci și în cuvintele ei.