Moise în Cronici

de Peter J. Leithart 3 . 3 . 16

Moise nu este menţionat în Cronici la fel de des pe cât este de la Exod până la Iosua. Normal. Dar asta nu înseamnă că, pentru cel ce a scris Cronicile, Moise nu este important. Conform lui James Sparks (The Chronicler’s Genealogies), Moise este mai important în Cronici decât în orice altă carte din Pentateuh.

Cronicile pun accentul pe o anumită parte a vieţii lui Moise: „Cu toate acestea, respectul cu care este tratat Moise nu se datorează acţiunilor acestuia din timpul Exodului. Însuşi Exodul apare foarte rar menţionat în Cronici, iar Moise apare o singură dată menţionat în legătură cu acesta. Chiar şi atunci (2 Cr 5:10), nu Moise este acel ce a condus poporul afară din Egipt, ci este prezentat ca un dătător de legi, cel care a pus tăbliţele legilor în Chivot… Din cele douăzeci şi una de menţiuni ale lui Moise în Cronici, cinci îl pleasează în genealogie, cinci îl descriu ca dătător de legi şi decrete, două ca fondatorul tabernacolului, două ca fiind cel ce-a dat porunca stabilirii unei taxe pentru întreţinerea tabernacolului, şapte în legătură cu buna funcţionare a cultului”.

Cronicile cuprind referinţe la Moise în locuri în care acesta n-a fost menţionat în Împăraţi, majoritatea acestor instanţe având ca scop evidenţierea rolului pe care Moise l-a avut ca legiuitor al liturghiei. Este omisă orice referinţă cu privire la supunerea lui Ezechia lui Moise, dar cuprinde detalii referitoare la însemnătatea legislaţiei mozaice de cult: „Ezechia i-a strâns pe preoţi şi pe Leviţi şi i-a încurajat să sfinţească templul  (2 Cr 29:3-19), urmând sacrificiul şi arderea ofrandelor de către preoţi pentru „izbăvirea Israelului” (cf. 1 Cr 6:34 [6:49] în compania muzicanţilor (2 Cr 29:25–26, 30, cf. 1 Cr 6:16–32 [6:31–47]), Leviţii asistându-i pe preoţi”. În mod asemănător, Cronicile nu citează Deuteronomul 6 cu referire la Iosia, ci pun în evidenţă Paştele lui Iosia (2 Cronici 35:2-17). Ascultarea de Yahweh înseamnă ascultarea de Moise, în închinare.

Exegeza inter-biblică din Cronici înlocuieşte uneori figura lui Moise cu cea a preoţilor. Când tabernacolul este cuprins de harul Domnului, nici măcar Moise nu are voie să intre (Exod 40:34-35); când Harul cuprinde templul, îi exclude pe preoţi. Moise este incadrat în rândul Leviţilor, dar Aaron şi fiii săi au cel mai mare rang al preoţimii.

Autoritatea lui Moise o precede pe cea a lui David. Potrivit lui Sparks, schimbările de cult pe care le-a făcut David au corespuns cadrului fixat de Moise. Inovaţiile lui David nu-i aparţin doar lui ci, sunt adesea menţionate ca fiind legi date de David împreună cu altcineva – David şi Samuel în 2 Cronici 9:22 de exemplu, sau David ghidat de profeţi în 2 Cronici 29:25.

Şi, mai general, „În timp ce Cronicile îi arată pe regi şi conducători supuşi cultului organizat de David (2 Cr 8:14–15; 23:18; 29:25; 35:15), îl prezintă, în acelaşi timp, pe David, ca fiind supus poruncilor lui Moise (1 Cr 15:2; 16:39–40).”

Felul în care Moise este menţionat în Cronici transmite următorul mesaj: „pentru succesul comunităţii restaurate a fost vital ca oficialii cultici stabiliţi, să îndeplinească funcţiile cultice stabilite, în locurile cultice stabilite”.

Cel mai important, la supunerea poporului evreu, nu este frumuseţea, ci conformitatea cu poruncile Domnului.

 

Articol apărut inițial la adresa: https://www.firstthings.com/blogs/leithart/2016/03/moses-in-chronicles, și publicat cu permisiunea autorului.