Veţi fi fiii Celui Prea Înalt

Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi (Luca 6:35).

Creștinii, fiind fiii Lui, trebuie să se asemene cu Tatăl lor în gândire, la inimă, și în comportament. Rațiunea dragostei agape care îi caracterizează pe creștini, a dragostei jetfelnice, este faptul că aceștia sunt copiii Lui.

(Ceslaus Spicq, Agape in the New Testament)