Matematici

Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! (Isaia 13:6)

Era anul 700 î. Hr. Și totuși, cucerirea țării a avut loc două sute de ani mai târziu (539 î. Hr.) La fel se va întâmpla și cu ziua judecății, căci chiar și două mii de ani sunt pentru Dumnezeu ca o singură zi.


Fragment din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, secolul al XVII-lea.