Having disarmed the powers and authorities

And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. (Colossians 2:15 NIV) A desbrăcat domniile şi stăpînirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. (Col. 2:15)