Dumnezeu îi spune îngerului

L0011796 Job in his sickness being scourged by the devil. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Job in his sickness being scourged by the devil; Job's wife standing by. (Bartsch VII, 173.2) Woodcut By: Albrecht DurerPublished: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, cînd o luptă necurmată îi frămîntă oasele.

Atunci îi este greaţă de pâine, chiar şi de bucatele cele mai alese. Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele cari nu i se vedeau rămîn goale; sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii.

Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, cari vestesc omului calea pe care trebuie s’o urmeze, Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: Izbăveşte-l, ca să nu se pogoare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!

Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţei lui
(Iov 33:19-25).

 

 

Foto: http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0011796.html