Pacea ta ar fi fost ca un râu

O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un rîu, şi fericirea ta ca valurile mării. Sămînţa ta ar fi fost ca nisipul, şi roadele pîntecelui tău ca boabele de nisip; numele tău n'ar fi fost şters şi nimicit înaintea Mea (Isaia 48:18-19). Multă pace au ceice iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire (Psalmi 119:165).