Îngeri și bărbați

De Peter Leithart

Fiica mea a scris un eseu, ca temă pentru școală, despre îngeri, așa cum apar ei în Psalmi. Ea a observat că îngerii sunt asemănători oamenilor, pentru că fac tot ceea ce și oamenii fac. Îngerii sunt războinici înfricoșători (Ps. 78:49), ascultă de Dumnezeu (Psalm 103:20), Îl laudă pe Dumnezeu (Psalm 148:2). Acesta este un sumar a ceea ce și oamenii sunt chemați să facă.

Logica este următoarea: Dumnezeu a creat ființele umane ca să fie inferioare îngerilor, dar cu intenția ca după un anumit timp să fie ridicați deasupra lor. Primul legământ a fost legământul copilăriei umanității, când eram sub protecție și tutelă, până la o vreme hotărâtă de Tatăl. Legea a fost dată prin îngeri, Fiul a venit ca un înger-mesager al lui Dumnezeu, iar oamenii au fost subordonați îngerilor. Aceasta, însă, nu era o ierarhie definitivă, permanentă. Am fost, pentru un timp, sub autoritatea lor, dar, la final, vom fi ridicați deasupra îngerilor. Aceasta se va întâmpla când omul Iisus va prelua tronul ceresc, omul care devine regele îngerilor.

Legământul copiăriei este un legământ al antrenamentului, al formării, nu al așteptării. Iar antrenamentul are loc (în parte) prin procesul de învățare, imitând îngerii. Ca ființe umane învățăm să purtăm războaiele lui Dumnezeu, să ascultăm de poruncile Sale, și să Îl lăudăm, și să devenim din ce în ce mai asemănători îngerilor. La fel cum credincioșii lumii vechi au făcut lucruri îngerești, în timp ce deveneau ca îngerii, ei erau în procesul antrenării lor, pentru a se ridica deasupra îngerilor.

Evident, Iisus, Îngerul Domnului, este singurul om care trăiește această viață îngerească, teribilul războinic și împărat, Fiul supus, preotul care i se închină Tatălui cu tot ce are. Isus este cel mai îngeresc om, și astfel, cel mai uman. Și a venit să ne facă îngerești, adică complet umani, pregătiți pentru a fi ridicați deasupra îngerilor.

Articolul a apărut inițial la adresa http://www.firstthings.com/blogs/leithart/2016/03/angels-and-men
Iar traducerea a fost publicată cu permisiunea autorului.