Și-au suflat nasul înspre noi

Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea, şi îşi băteau joc de El. (Luca 16:14)

În greacă: și-au suflat nasul către El (εμυκτηριζον, emukterizon)

Trapp: … they blow their noses at us, as they did at our Saviour {εμυκτηριζον, #Lu 16:14} – și-au suflat nasul către noi, așa cum au făcut-o și cu Mântuitorul nostru.

 

 

Pictură de Jacques Tissot.