Să nu urlu împreună cu acești lupi

Aşa mi-a vorbit Domnul, cînd m’a apucat mîna Lui, şi m’a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia (Isaia 8:11).

Să nu urlu împreună cu acești lupi, să nu îmi acordez instrumentul cu timpurile în care trăiesc, să nu urmez mulțimile pentru a face rău, ci să le fiu în permanență o contragreutate, preferând singurătatea pe drumul drept, decât de a nu fi pe el deloc.

Casianus ne dă un sfat bun: Vive ut pauci, ut cum paucis inveniri merearis in regno Dei, Trăiește precum prea puțini trăiesc, pentru a fi găsit printre acei puțini în Împărăția lui Dumnezeu. Evident, nimeni nu poate trăi astfel decât cei cărora Dumnezeu le-a vorbit, și pe care El îi păzește cu amândouă mâinile, ca să „nu fie lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să își piardă tăria” (2Petru 3:17)


Fragment din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, secolul al XVII-lea.