Semănaţi-vă fapte bune

Semănaţi-vă fapte bune, căci numai aşa veţi secera milostivire; prefaceţi ţelina în ogoare ale cunoaşterii de Dumnezeu şi căutaţi pe Domnul, ca El să vină şi să vă îndestuleze de roade mântuitoare! (Osea 10:12, traducerea ortodoxă); Sow for yourselves righteousness; reap steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that he may come and rain righteousness upon you (Hosea 10:12 ESV).