Parabola lui Iotam

Copacii au plecat să ungă un împărat şi să-l pună în fruntea lor.

Ei au zis măslinului: Împărăţeşte peste noi! Dar măslinul le-a răspuns: Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci?

Şi copacii au zis smochinului: Vino, tu, de împărăţeşte peste noi! Dar smochinul le-a răspuns: Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?

Şi copacii au zis viţei: Vino, tu, şi domneşte peste noi. Dar viţa le-a răspuns: Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci?

Atunci toţi copacii au zis spinului: Vino, tu, şi împărăţeşte peste noi.  Şi spinul a răspuns copacilor: Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat al vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă subt umbra mea; altfel, să iasă un foc din spin, şi să mistuie cedrii Libanului
(Judecători 9:8-15)