Trei în Unul, și Unul în Trei

… am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul (Isaia 6:1).

Trei în Unul, și Unul în Trei: ”Cine va merge pentru Noi?” ( Isaia 6:8)

Comparați cu: Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră (Geneza 1:26),

Domnul Dumnezeu a zis: Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele si răul. Să-l impiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. (Geneza 3:22).

Comparați Ioan 12:41 (Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El.), unde este aplicat lui Fiul-Dumnezeu, și Fapte 5:3,4 (Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt si să ascunzi o parte din prețul moșioarei? […] N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.), unde este aplicat Duhului Sfânt-Dumnezeu.

Acest Domn al întregii creații a fost văzut de profet nu în esența Sa, sau în infinita excelență a majestății Sale (Exodul 33:20, 1Tim. 6:16), ci într-o formă vizibilă a gloriei Sale. Precum nici noi nu putem vedea soarele in rota, ci in radiis, nu în discul lui, ci doar în raze.


Fragment din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, secolul al XVII-lea.