Cine câştigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: Uitaţi- vă cu băgare de seamă la căile voastre! Semănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie, o pune într'o pungă spartă (Hagai 1:5-6).