Oare creştinii n-ar trebui să judece?

L0011796 Job in his sickness being scourged by the devil. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Job in his sickness being scourged by the devil; Job's wife standing by. (Bartsch VII, 173.2) Woodcut By: Albrecht DurerPublished: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3 martie 2016 – de Gerald McDermott

 

Iisus a spus în Matei “Nu judecaţi” (7:1).

Oare asta să însemne că noi, creştinii, n-ar trebui să judecăm învăţăturile rele, lucrurile rele pe care le fac oamenii, sau spusele greşite ale candidaţilor la preşedinţie?

Nu, vorbele lui Iisus nu se referă la acest lucru. La urma urmei tot Iisus a spus în Ioan 7:24 „Nu judecaţi după aparenţe, ci cu judecată dreaptă”.

Iisus ne-a spus „Feriţi-vă de profeţii falşi” (Matei 7.15). Cum să ne ferim de profeţii falşi fără să judecăm că anumiţi învăţători sunt profeţi falşi?

Iisus ne-a spus exact cum să recunoaştem profeţii falşi: „Îi vom recunoaşte după roadele lor”(Matei 7.16). Actul de recunoaştere implică emiterea unei judecăţi: „Dacă X ne învaţă lucruri împotriva învăţăturilor lui Hristos, înseamnă că este un profet fals”.

Atunci la ce se referă Iisus când spune: „Nu judecaţi” (Matei 7.1)?

Eu aş sugera, pe baza Scripturilor, că s-a referit la două lucruri. În primul rând, n-ar trebui să judecăm destinul etern al cuiva, din moment ce numai Dumnezeu „vede inima tuturor copiilor oamenilor” (1 Împăraţi 8.39). În al doilea rând, n-ar trebui să judecăm motivele.

Însă Iisus şi ceilalţi scriitori ai Scripturilor ne arată că trebuie să judecăm învăţăturile (să cercetaţi duhurile, 1Ioan 4.1. şi să ne ferim de profeţii falşi) şi faptele („îi veţi cunoaşte după roadele lor”).

O viaţă morală înseamnă să facem judecăţi morale. Scriptura ne porunceşte să facem asta ca să putem discerne adevărul de greşeală, şi binele de rău.

 

Articol apărut inițial la adresa http://www.patheos.com/blogs/northamptonseminar/2016/03/03/are-christians-never-to-judge/ și tradus cu permisiunea autorului.