Să rămînă pînă în ziua de apoi

Du-te acum - zice Domnul- de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le într'o carte, ca să rămînă pînă în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. (Isaia 30:8)