Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta

Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la Farisei.

Şi aceştia le-au zis:

„De ce nu L-aţi adus?“

Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta”
(Ioan 7:45-46).

Agony-In-The-Garden-(Engraved-Passion)-large