O structură a Cronicilor

Adam este părintele rasei umane, Noe a umanității post-diluviene, iar Avraam, a noii umanități care este Israelul.

Peter J. Leithart

1Cronici începe cu o listă de 13 nume, de la Adam până la Iafet. De la Geneza 10, lista este defalcată în două, în 10, respectiv 3 nume. Primele zece nume marchează generațiile de la Adam la Noe. Lista celor 3 este a trei personaje care au fost contemporane: fiii lui Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lor sunt listați în ordine inversă:

A. Shem

B. Ham

C. Iafet

C’: Fiii lui Iafet,

B’: Fiii lui Ham

A’: Fiii lui Sem

Apoi avem o altă listă de 10 nume, de la Sem la Avraam. Începând de aici, cronicarul își concentrează atenția în mod exclusiv asupra descendenților lui Avraam. Cele două liste a câte zece generații acoperă genealogia primordială/originară. Nu se sare peste nicio verigă a lanțului din această listă. Cain și Abel sunt ignorați, după Adam urmând imediat Seth. Nu se face nicio referire asupra potopului, și despre Babel se amintește în treacăt, în versetul 19: în zilele lui Peleg Pământul a fost împărțit.

Iafet și Ham apar, dar structural sunt incluși în generațiile lui Sem. Cele trei nume-cheie, ale personajelor care se remarcă sunt Adam, Noe și Avraam, cei trei deschizători de drum, trei părinți ai umanității, situați, în mod egal, la câte zece generații distanță. Adam este părintele rasei umane, Noe a umanității post-diluviene, iar Avraam, a noii umanități care este Israelul.

 

Apărut inițial la adresa:

http://www.firstthings.com/blogs/leithart/2016/02/structure-in-1-chronicles. Publicat cu

permisiunea autorului.