Dodi li

Voi cînta Prea Iubitului meu, cîntarea Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o cîmpie foarte mănoasă (Isaia 5:1). Atât de des cântă aceste acorduri, încât nu se mai poate opri. Oamenii vorbesc despre ceea ce iubesc, așa cum vânătorii vorbesc despre câinii de vânătoare, bețivii despre băutură, bogații despre bogățiile lor etc.

Apostolul Pavel Îl amintește pe Hristos de 10 ori în 8 versete în 1Corinteni 1:1-4, 7-10, ca semn că pentru el Hristos este mel in ore, melos in aure, iubilum in corde (miere în cerul gurii, melodie în urechi, iubire în inimă), cea mai dulce muzică.


Fragment din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, secolul al XVII-lea.