Un text actual

Moştenirea noastră a trecut la nişte străini, casele noastre la cei din alte ţări! Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sînt ca nişte văduve. Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndîrjire, şi cînd obosim, nu ne dau odihnă. (Plângerile 5:2-5)