Legătura dintre mândrie, securitate și plăcere

Şi tu îţi închipuiai: „Fi-voi pe veci stăpână!„, dar niciodată n-ai cugetat şi de sfârşit nu ti-ai adus aminte!

Şi acum ascultă, tu cea în plăceri crescută, care stăpâneai fără de grijă şi ziceai în inima ta: „Nimeni alta nu este ca mine! Nu voi rămâne văduvă şi nu voi şti ce este lipsa de copii!

Şi aceste două într-o clipă, în aceeaşi zi, vor da peste tine: lipsa de copii şi văduvia; şi te vor copleşi cu toată mulţimea şi puterea fermecătoriilor şi vrăjitoriilor tale! (Isaia 47:7-9, trad. ortodoxă)

Comentariul lui Trapp: Fiica mândriei este siguranța, securitatea, iar plăcerea este a ei nepoată.

Fragment din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, sec. al XVII-lea.