Când lumea pare că a înnebunit

Peter J. Leithart

 De ce atâta tiranie, represiune sălbatică, violență și teroare în stadioane și restaurante?

Isaia 19-20:6 este o profeție împotriva Egiptului. Nu sunt chiar vești bune pentru Egipt, pentru că va fi condus de un lider crud. Următoarele versete evocă plăgile și trecerea prin mare: apele uscate (v. 5), matca râurilor emană un miros urât, ca atunci când au murit peștii în apele înroșite ca sângele (v. 6), câmpiile distruse de secetă (v. 7).

Dar, în cele din urmă, iată și o veste bună, cea a Exodului. Dacă egiptenii suferă sub un lider crud, înseamnă că Dumnezeu le va face ceea ce a făcut și pentru Israel, când evreii au suferit sub un faraon crud: îi va elibera. Dacă Dumnezeu crează haos, ridică un conducător opresiv, îi transformă pe egipteni în sclavi, le distruge gospodăriile și le spulberă prosperitatea, este pentru că îi pregătește pentru un nou exod, de data aceasta nu a Israelului, ci a egiptenilor din Egiptul mort.

În continuarea profeției Dumnezeu promite că va veni o zi când va da o viață nouăEgiptului distrus. Ca urmare a judecății, Egiptul va ridica un altar pentru a sluji Dumnezeului lui Israel, și un stâlp dedicat lui Dumnezeu va marca granița țării. Altarul și stâlpul construit la graniță vor fi martori că Dumnezeu este Cel care a salvat țara, și este cel mai puternic în Egipt. Precum în timpul Exodului Faraonul și țara „au cunoscut” pe Dumnezeu, la fel se va întâmpla și de această dată. Și când va fi făcut cunoscut, egiptenii îl vor sluji cu jertfe și daruri, îi vor face jurăminte, și le vor împlini. Datorită faptelor Sale, egiptenii se vor întoarce la El, și vor fi vindecați de către El. Ziua în care Egiptul va fi eliberat este și ziua în care Asiria și Egiptul se vor uni în închinare. O autostradă va fi construită între cele două țări, nu pentru a facilita războiul, ci pentru a ușura închinarea.

Până atunci, însă, cele două țări sunt pe picior de război. Dumnezeu îi poruncește lui Isaia să meargă dezbrăcat ca un sclav (Isaia 20:2-3) ca semn că regele Asiriei va lua prinși de război din Egipt și Cuș, lăsând orașul filistean Așdod fără apărare (vv. 1, 4-6). Aceste conflicte internaționale pregătesc terenul pentru „acea zi”, când Dumnezeu va uni Israelul, Egiptul și Asiria pentru o închinare comună. Isaia merge până acolo, încât afirmă că Egiptul și Asiria vor căpăta trecere înaintea Israelului. Israelul, primul născut, își va pierde acest drept în fața dușmanilor săi tradiționali (19:24-25).

Acesta este modul în care eliberează Dumnezeu oamenii. La început îi ațâță unul împotriva celuilalt, un popor împotriva unui alt popor. Apoi aduce tiranie, represiune sălbatică, violență și teroare în stadioane și restaurante. Provoacă greutăți în economie, și nebunie în politică. Dar acest aparent haos, când totul pare să fie ca suflat de vânt în toate direcțiile, este modalitatea prin care va restaura viața și ordinea. Aceasta este modalitateaprin care Dumnezeu dezlipește/mișcă lumea prin Duhul Său, și o dirijează înspre atingerea scopurilor Sale.

În mai multe rânduri în acest pasaj, Isaia vorbește de planurile și scopurile lui Dumnezeu. Înțelepții Egiptului nu reușesc să discearnă planurile lui Dumnezeu pentru țara lor (v. 12). Iuda (Israelul) reprezintă o teroare pentru Egipt pentru că aduce la împlinire planurile lui Dumnezeu cu privire la Egipt (v. 17). Dumnezeu își atinge scopul în mijlocul și prin confuzia provocată de tiranie, teroare, nebunie, durere, criză socială.

Când lumea pare să fi înnebunit, când toți se luptă împotriva tuturor, când conducătorii sunt cruzi, când consultanții acestora par beți, când economia este la pământ, chiar în toiul haosului Dumnezeu este la lucru, Duhul Său este activ, și vine ca o furtună, ca un uragan, dezlipind/deblocând lumea blocată în păcat și moarte, suflând din nou peste lume viață care să o facă să se miște într-o mișcare înspre Dumnezeu. Tot acest haos înseamnă că Domnul a venit călare pe nori, agitând lumea prin Duhul Său, până când fiecare popor se va întoarce înspre El, ca să i se închine Lui.

 

Articol apărut inițial la adresa:

http://www.firstthings.com/blogs/leithart/2015/11/when-the-worlds-gone-crazy. Tipărit cu permisiunea autorului.