Fricoşi și necredincioşi

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, […] partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua (Apoc. 21:8). Sunt fricoși, pentru că sunt necredincioși. (Trapp, Comentariul Apocalipsei)