Lista Sf. Apostol Pavel, editată cu MS Word

Ci, în toate privinţele, arătăm că sîntem

 • nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu,
 • prin multă răbdare,
 1. în necazuri,
 2. în nevoi,
 3. în strîmtorări,
 4. în bătăi,
 5. în temniţe,
 6. în răscoale,
 7. în osteneli,
 8. în vegheri,
 9. în posturi;
 10. prin curăţie,
 11. prin înţelepciune,
 12. prin îndelungă răbdare,
 13. prin bunătate,
 14. prin Duhul Sfînt,
 15. printr- o dragoste neprefăcută,
 16. prin cuvîntul adevărului,
 17. prin puterea lui Dumnezeu,
 18. prin armele de lovire şi de apărare, pe cari le dă neprihănirea;
 19. în slavă şi în ocară,
 20. în vorbire de rău şi în vorbire de bine.

Sîntem priviţi

 1. ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul;
 2. ca nişte necunoscuţi, măcar că sîntem bine cunoscuţi;
 3. ca unii cari murim, şi iată că trăim;
 4. ca nişte pedepsiţi, măcarcă nu sîntem omorîţi;
 5. ca nişte întristaţi, şi totdeauna sîntem veseli;
 6. ca nişte săraci, şi totuş îmbogăţim pe mulţi;
 7. ca neavînd nimic, şi totuş stăpînind toate lucrurile

(2 Cor. 6:4-10).