Broaștele din Apocalipsa

Peter J.  Leithart

 

Treimea alcătuită din balaur, fiară și proorocul mincinos scoate pe gură trei demoni care seamănă cu broaștele (Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, cari semănau cu nişte broaşte; Apoc. 16:13). Dar de ce broaște?

Broaștele apar într-una din plăgile egiptene (Ex. 7-8, Psalmi 78:45, 105:30). Deci o plagă cu broaște ne introduce în cadrul Exodului și a Egiptului.

Broaștele nu sunt animale curate, dar afirmația este greu de probat. Ele nu împlinesc condițiile necesare pentru a fi animale curate, de uscat, specifice pentru mamiferele de uscat. Ele nu îndeplinesc condițiile nici pentru animalele acvatice, deoarece nu au solzi sau aripioare. Nu sunt animale terestre, nici acvatice, ceea ce ne face să tragem concluzia că tocmai acest caracter amfibiu le face să aparțină târâtoarelor care depășesc granițele. Ele nu aparțin, prin excelență, unui mediu sau celuilalt.

Putem totuși să facem legătura dintre ne-curăția broaștelor cu duhurile necurate din evanghelii. Poate reușim să ne facem o imagine asupra legăturilor din acest pasaj. Împărații Răsăritului sunt în legătură cu Iisus Furul, care vine noaptea. Împărații din oikumene (a pământului locuit, cunoscut) sunt inspirați de cele trei broaște care ies din gura balaurului și fiarelor. Ele sunt pentru împărații oikumenei ceea ce este Iisus pentru împărații Răsăritului. Poate că ar trebui să interpretăm aceste broaște ca fiind hoții-spărgători-de-bariere. Și după cum hoții vin noaptea, probabil că demonii-broască trebuie asociați cu noaptea.

James Jordan ne atrage atenția asupra faptului că în ebraică termenii broască și pasăre sunt onomatopeice, ambele sugerând un sunet asemănător cu un ciripit. Păsările anunță venirea serii, ele fiind creaturi ale văzduhului și ale pământului, care cântă ziua. Broaștele se manifestă vocal noaptea, anunțând sfârșitul zilei. Ele se potrivesc foarte bine în acest pasaj: sunt conducătorii armatei care se războiește cu împărații din Răsărit, și sunt cele care anunță apusul soarelui și venirea întunericului. Sunt simboluri potrivite pentru duhurile fiarelor care înnăbușesc lumina și răspândesc întunericul.

 

Articol apărut inițial pe blogul http://www.firstthings.com/blogs/leithart/2015/10/frogs. Tradus cu permisiunea autorului.