Cine din noi va putea să rămînă lîngă nişte flacări vecinice?

Un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic:

„Cine din noi va putea să rămînă lîngă un foc mistuitor? “ „Cine din noi va putea să rămînă lîngă nişte flacări vecinice? “

Celce umblă în neprihănire,

şi vorbeşte fără vicleşug,

celce nesocoteşte un cîştig scos prin stoarcere,

celce îşi trage mînile înapoi, ca să nu primească mită,

cel ce îşi astupă urechea să n’audă cuvinte setoase de sînge,

şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul
(Isaia 33:14-15)