Un oraș depopulat și repopulat

Peter J. Leithart

Descrierea Babilonului, cu care se deschide capitolul 18 din Apocalipsa, ne dă de înțeles că orașul a fost depopulat, și apoi repopulat. Oamenii au fost scoși, și în locul lor totul a fost infestat cu stricăciune. Sunt patru categorii de locuitori noi: demoni și spirite necurate, păsări necurate și dezgustătoare, împărțite în trei grupuri, prin cei trei termeni ai locației lor: demonii sunt în „habitatul” lor, spiritele necurate sunt în „închisoare”, și mai există o „închisoare” pentru păsările necurate și respingătoare. Propoziția în limba greacă are 12 cuvinte.

Descrierea face aluzie la pasajele din Vechiul Testament care descriu orașele căzute ca habitat pentru păsări. Isaia 13:21-22 accentuează faptul că un oraș pustiit, ca Sodoma și Gomora, devine un loc în care trăiesc creaturile deșertului, bufnițele și struții, caprele sălbatice, hienele și șacalii. Orașul este apogeul culturii umane; este o grădină slăvită. Isaia ne avertizează că acest oraș-grădină va deveni pustiu, adică va suferi o deșertificare (Isaia 34:11-15, Ieremia 50:39, 51:37, Țefania 2:14). Oamenii stăpânesc animalele. Când oamenii pleacă, animalele preiau controlul. Când oamenii buni pleacă, controlul este preluat de oamenii demonizați și animalici.

În momentul în care păsările și demonii se mută înăuntru, oamenii lui Dumnezeu sunt îndemnați să plece. Acesta este o scenă a ieșirii, a exodului, o întoarcere din exilul din Babilon. Când Egiptul era în colaps, și puterea amaleciților creștea, poporul evreu se îndrepta înspre Pământul Făgăduinței. Când Babilonul a căzut, fiind cucerit de persani, evreii au fost eliberați din sclavia exilului. În cazul nostru, Babilonul este vechiul Ierusalim; cucerit de dușmani, este îmbătat cu sângele sfinților și infestat cu demoni; o voce cerească dă poruncă Israelului să-l părăsească.

Iisus a spus aceleași lucruri în predica de pe Muntele Măslinilor: Când veți vedea urâciunea pustiirii, părăsiți orașul. Prostituata este regina urâciunilor, iar urâciunea constă în faptul că bea sângele, sângele sfânt, sângele martirilor. Când se întoarce împotriva sfinților, orașul devine blestemat, și este timpul ca cei credincioși să-l abandoneze.

Contextul predicii amintite este avertizarea făcută de Iisus că omul exorcizat este în pericolul de a fi locuit de șapte demoni mai răi decât primul, care a plecat. Starea finală a Babilonului este mult mai rea decât cea dinainte. A curvit, iar acum este infestată cu demoni și păsări. Iisus proclamă Împărăția, vindecând și înviind morții, și alungând demonii. El a petrecut o mare parte a Lucrării Sale ca exorcist. La venirea Sa, Israelul a fost infestat cu demoni, în special în sinagogi. Iisus a alungat demonii, dar când sinagogile au refuzat să Îl primească, au fost reinfestate. Aceasta se întâmplă cu Babilonul/Ierusalimul.

 

Articol apărut inițial la https://www.firstthings.com/blogs/leithart/2015/11/city-depopulated-and-repopulated, și publicat cu acordul autorului.