Oul dogmatic I/ septembrie 1999

Eduard Orășanu, septembrie 1999

Curiozitatea noastră este o intrare de care se folosește bârfa. Chiar și bunele intenții se pot transforma în „parteneri” al bârfei.

Curiozitatea este un izvor ce umple un ulcior numit aflare. A afla te plasează în spații centrale, importante și puternice. Bârfa vreasă locuiască în centru, să fie importantă și puternică.

Bunele intenții dau un gust plăcut izvoarelor, precum „aflare”, iar bârfa tulbură apele…