Aurul tău

Cel Atot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta. Atunci Cel Atot puternic va fi desfătarea ta, şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu. Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele. Pe ce vei pune mîna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
(Iov 22:25-28)