Alergie la „cultura înaltă“

Deoarece nu mai există cultură generală, publicul alfabetizat a rămas un consumator de subcultură populară, astăzi confruntîndu-ne cu paradoxul unei lumi în majoritate ignară, în condiţiile în care mijloacele de a nu fi ignară sunt realizate. Dacă proiectul iluminist propunea alfabetizarea şi educaţia ca remediu la starea de incultură şi minorat a omului, epoca modernă a realizat alfabetizarea ratînd educaţia. Dacă specia prevalentă în mediile de specialişti este tipul intelectualului incult, tipul prevalent în mediile populare este incultul cu alergie la „cultura înaltă“ şi la purtătorii ei tradiţionali, intelectualii. HR Patapievici, Omul recent