Să fii comparat cu mintea unei păsări

Eclesiastul 8:6 Căci pentru orice lucru este o vreme şi o judecată, şi nenorocirea paşte pe om.

”Oamenii lui Isahar” din vremea lui David aveau faima de a-și fi înțeles vremurile, și ce trebuia să facă poporul israelit, (”Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi supt porunca lor.”, 1 Cronici 12:32) dar, pentru că le lipsește acest talent, urmașii lor sunt inferiori berzei sau rândunicii (”Chiar şi cocostîrcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rîndunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului! ”, Ieremia 8:7) și din această cauză, blestemați. (”şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n’ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată ”, Luca 19:44).


 

Fragment din Comentariul cărții Eclesiastul, de John Trapp, secolul al XVII-lea.