Orice pește prins în cursa diavolului e bun

Femeia, a cărei inimă este o cursă şi un laţ” (Eclesiastul 7:26)
Diavolul, prin femeia străină, „Întinde curse unui suflet scump” (Proverbe 6:26), pentru că nimic nu a sporit numărul celor din iad decât femeile necredincioase.
Orice pește prins în cursa diavolului e bun, și el trebuie să împlinească voia celui care l-a prins:
venindu- şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să- i facă voia.” (2 Tim. 2:26)

Fragment din Comentariul cărții Eclesiastul, de John Trapp, secolul al XVII-lea.