Apropo de Gay Pride

„Mai bine cel bun la suflet de cît cel îngîmfat.” (Eclesiastul 7:8)
„The patient in spirit is better than the proud in spirit.” (KJV)
Cel care are răbdare în duhul său este mai valoros decât cel mândru.
Mândria este mama ne-răbdării, iar infidelitatea/necredința este mama mândriei.
Cel drept va trăi prin credință (Hab. 2:4): pe baza promisiunilor și speranțelor, așteptând eliberarea, prin voia lui Dumnezeu.
Dar cel care se încrede în el însuși, și care crede că poate să îi impună lui Dumnezeu maniera de a acționa, nu are un suflet drept. Gregorie îl numește nebun, care nu știe, sau căruia nu îi pasă de acțiunile proprii.
Cu durere va părăsi lumea căreia i-a pricinuit atâta durere.

Fragment din Comentariul cărții Eclesiastul, de John Trapp, secolul al XVII-lea.