Venire în fire

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape!” (Matei 3:2)

Pentru păcate, prin căinţă, și de păcate prin convertire.

Schimbați-vă mintea și manierele, constituția și conversația, de la rău la bine; recuperați-vă minţile la fel ca Fiul rătăcitor, care prin căință și-a venit în fire, și deveniți mai înțelepți după nebunia voastră (de la anoia, demență, și meta, după), Luca 15:17.

Eliminați din voi structura omului cel vechi, reveniţi la voi înşivă, cum a spus Apostolul Petru, 1Petru 2:24.

Stricați ce ați făcut înainte, și fiți transformaţiși metamorfozați „prin înnoirea minții voastre”, Romani 12:2. „Omul trebuie să se nască din nou”, nu numai desuper (de sus), ci și denuo, din nou, de sus, a doua oară, și să dea de-oparte tot trecutul ca neprofitabil, inutil, și să înceapă totul din nou, pentru a vedea Împărăția lui Dumnezeu; toate cele vechi au fost date deoparte, și toate lucrurile sunt noi, o nouă creație, 2 Corinteni 5:17, “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.”


Fragment din Comentariul Evangheliei după Matei, de John Trapp, secolul al XVII-lea.

Și apropo de acest subiect, o completare utilă:

Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blînd cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blîndeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu- şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să- i facă voia (2 Timotei 2:24-26 Biblia Cornilescu)