Neprihănirea fățarnicilor

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:20)

Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor… Având în vedere că ei aveau rezultate bune:

1. În evlavie rugându-se lung,

2. În dărnicie făcând multe fapte bune,

3. În echitate oferind la Templu „izmă, mărar și chimen”

4. În amabilitate invitându-L deseori pe Isus la ei acasă.

Erau, în religia lor, secta cea mai atentă la detalii, așa cum confirma și Apostolul Pavel, făcându-i astfel pe credincioși să creadă că numai fariseii puteau fi considerați drepți.

Acestora li se aseamănă cei din zilele noastre, care se mai duc să se închine, dau pomene, îngenunchează, dau bani bisericii, și o dată pe an se împărtășesc, în ciuda corupției inimii lor, a limbii lor stricate și a falsității lor, și care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru starea lor sfântă, ocupându-și în avans locul din Cer.


Fragment din Comentariul Evangheliei după Matei, de John Trapp, secolul al XVII-lea.