Calendarul lui Dumnezeu

de Susan Kanen

Atunci când simplul Cuvânt al lui Dumnezeu este ignorat se generează confuzie. Acelaşi lucru se aplică şi în ceea ce priveşte încercarea omului de a ţine evidenţa timpului.  Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele “să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii” (Geneza 1:14). Omul pur şi simplu nu  ‘pricepe”. Ce legătură pot avea calendarele din prezent cu sursele de lumină create de Dumnezeu – soarele, luna şi stelele?
În Leviticul 25, Dumnezeu dă indicaţii referitoare la organizarea calendarelor folosindu-se de un sistem al Sabatelor şi al săptămânilor din anii sabatici precum şi pe baza anului de Jubileu repetat la fiecare 50 de ani. Sună aşa de neclar. Sistemul Gregorian pare mai puţin neclar?  Un ciclu complet de ani bisecţi durează 400 de ani. Cum se poate transmite de la o generaţie la alta infomaţia referitoare la organizarea unui calendar? Sfântul Graal al calendarelor este un sistem care ţine socoteala zilelor, săptămânilor, lunilor, anilor şi epocilor, sincronizându-le.

De ce permitem existenţa confuziei în ceea ce priveşte modul în care ţinem evidenţa timpului? În prezent se pare că nu ţinem cont decât de mişcarea de revoluţie a pământului în jurul soarelui (365.2421988 zile).  Ce s-a întâmplat cu luna şi stelele pe care Dumnezeu le-a creat pentru ca noi să ţinem evidenţa semnelor zodiacale, anotimpurilor, zilelor şi anilor? Dacă anul ar avea exact 365.25, adăugând o zi în anul bisect la fiecare patru ani, s-ar sincroniza toate zilele şi toţi anii. Dar din moment ce există mai puţin de .25 zi în plus pe an, sistemul Gregorian nu adaugă o zi în 400 de ani la secole ci adaugă o zi în anii divizibili cu 400. Încercaţi să explicaţi acest sistem copiilor dumneavoastră. Pornind de la confuzia cauzată de problema anului 2000: 29 Februarie, anul 2000 a cauzat mai multe probleme computerelor noastre din moment ce acesta a fost an bisect în timp ce anii 1700, 1800, 1900 nu au fost.
Nu toată lumea cunoştea cele trei reguli: Adaugă o zi la fiecare an divizibil cu patru, nu adăuga o zi dacă anul se divide la 100, adaugă o zi dacă anul este divizibil cu 400. Va trebui să găsesc pe cineva de încredere care să transmită această informaţie descendenţilor mei din anul 2400 pentru a putea fi sincronizaţi!
Care este sistemul calendaristic al lui Dumnezeu? Acesta nu este neaparat sistemul evreiesc din prezent. Autorităţile evreieşti nu mai ştiu care este Anul Jubileului. Nu au păstrat Cuvântul lui Dumnezeu cu exactitate – s-au îndepărtat la fel ca noi toţi în special în ceea ce priveşte calcularea timpului. Cum şi-a dorit de fapt Dumnezeu ca noi să ţinem evidenţa timpului? Privesc spre cer în fiecare noapte şi văd Luna. Are un ciclu regulat şi vizibil cu o medie de  29.530589 zile solare sau luna Sinodică în care Luna se schimbă de la nouă, la plină la Luna nouă.  Un calendar foarte simplu de urmat şi de învăţat se află chiar deasupra capetelor noastre. Mai mult, în calendarul lui Dumnezeu este inclus ciclul săptămânii formată din şapte zile, Sabatul fiind cea de-a şaptea zi. Orice copil poate înţelege asta. Se repetă la infinit şi se poate recunoşte prin activităţile diferite din ziua a şaptea. Modelul unei perioade de timp speciale sabatice care urmează după o perioadă de şapte unităţi temporale este o lecţie foarte importantă în ceea ce priveşte evidenţa timpului. Acest model este probabil repetat:
1.    o zi sabatică după o săptămână de 7 zile
2.    o lună sabatică după 7 ani
3.    un an format din 12 luni sabatice după 7X7 ani sau ciclul Jubileului
4.    un an de 13 luni sabatice după 7X7 ori 7X7 sau Jubileul Jubileelor
Putem ţine socoteala că o zi din 7 este zi de pauză, după care numărăm următoarele aproximativ patru săptămâni în care observăm că Luna se schimbă în Lună nouă şi astfel ştim că a trecut o lună calendaristică. Calendarul este format din 12 luni noi. Aceste luni sunt calculate conform răsăritului şi apusului Lunii şi Soarelui în una dintre cele doisprezece secţiuni ale cerului cunoscute ca Zodiac. Lunile pot avea 29 sau 30 zile în funcţie de ciclul Lunii. Copiii (cu puţină pregătire) pot recunoaşte constelaţiile şi pot spune în ce lună a anului se află.
În ceea ce priveşte perioadele mai lungi de timp, Leviticul 25 ne vorbeşte de Sabat la fiecare şapte ani. Anul lunar este format din 354.3670582  zile solare şi este mai mic cu aproape unsprezece zile faţă de anul solar; aşa că trebuie să facem destule salturi înainte pentru a nu lăsa anul lunar să ne scape printre degete, ceea ce ar determina modificarea lunilor corespunzătoare semnelor zodiacale sau modificarea lunilor fiecărui anotimp. Calendarul Islamic diferă cu 11 zile în fiecare an, spre exemplu Ramadanul din 2006 -2010 începea pe 24 august, 13 sept., 2 sept., 22 august şi respectiv 12 august. (Ramadanul începe pe 18 iunie în 2015)  Poate că nu se face niciun demers pentru a ţine pasul cu soarele.
Dacă luăm în calcul zilele adăugate în anii bisecţi, dăm peste cap ciclul lunar aşa că haideţi să adăugăm o lună la fiecare şapte ani. Calendarul lunar este tot în urmă. Ne rămâne Sabatul din anii sabatici, minunatul sistem al Jubileului.  După 7X7 ani în loc să adăugăm o lună vom adăuga un an 354.3670582 zile. Până acum am calculat 49 de ani solari  şi 50.5 ani lunari. Adăugând ani lunari cu o lună în plus şi un an bisect (acest an se adaugă la fel ca o zi sau ca o lună, se adaugă un an întreg. Se numeşte an bisect anul care are o zi în plus. Dar spre deosebire de acesta, un an întreg este adăugat când vine vorba de anul Jubileului.)
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 12 luni suplimentară (Se adaugă anul Jubileului)
49 +1 an + 6 luni sau 50X12 luni +6 luni (50.5 ani în luni Lunare) sau 606 luni Lunare per ciclu Jubileu = 49 ani solari
Observaţi modelul ciclic din calendar care seamănă cu marşul din jurul cetăţii Ierihon! Consideraţi şapte din primele rotaţii ale pământului în jurul soarelui ca fiind egale cu fiecare dintre zilele de marş în jurul cetăţii Ierihon. După cel de-al şaptelea înconjor din cea de-a şaptea zi a sunat trompeta – aceasta reprezentând mişcarea de Jubileu a pământului în jurul soarelui.
timp lunar
606 luni  X 29.530589 zile/lună= 17,895.53645 zile
timp solar
49 ani  X 365.2421988 zi/an      = 17,896.86774 zile
Diferenţa este de 1.33 zile la fiecare 49 ani solari. Ciclcul Jubileului cuprinde de fapt 49 de ani solari, dar  50.5 ani formaţi din 12 luni Lunare.
Priviţi frumuseţea acestui sistem: simplu, se poate transmite următoarei generaţii şi cuprinde un ciclu foarte scurt de numai 49 de ani. Omul nu poate contrazice datele din calendar dat fiind că acestea au fost stabilite conform Genezei 1:14 în legătură cu soarele, luna şi stelele. Versul ‘30 de zile are Septembrie’  nu se aplică din moment ce toate lunile calendaristice sunt determinate de Luna nouă. Nu sunt necesare calcule cu 10 zecimale. La fiecare 49 de ani lunile anului parcurg un ciclu zodiacal complet oglindind succesiunea echinocţiilor, un ciclu de aproximativ 25,800 ani. (puteţi studia acest fenomen pe site-ul http://www.crystalinks.com/precession.html căutând succesiunea echinocţiilor).
Credincioşii adaugă o lună la fiecare şapte ani, dar sunt în mod constant conştienţi că tot rămân în urmă (aproximativ 2 luni la fiecare şapte ani chiar şi luând în calcul lunile pe care le-au adăugat) şi nu se pot alinia cu cerurile în ciuda eforturilor de a adăuga o lună la fiecare şapte ani. Avem nevoie de această lecţie. Profeţii ne-au transmis în mod frecvent că suntem departe de calea Domnului. Care sunt efectele acestui calendar? Sărbătorile nu sunt sincronizate cu soarele. Acest lucru se aplică în cazul calendarului lunar Islamic. Aceasta reprezintă încă o dovadă a diferenţei faţă de lumea Occidentală bazată pe calendarul solar. Prezentul articol propune un calendar creat chiar de Dumnezeu, Lunar – Solar pe baza Genezei 1:14 (BRJ). Dumnezeu a creat soarele, Luna şi stelele  “pentru semne zodiacale, pentru anotimpuri, pentru zile şi pentru ani”
Acest autor se bucură de anticiparea Crăciunului, dar sunt spiritele noastre entuziasmate de venirea Fiului, sau ne dorim ca soarele să ne aducă zile mai lungi şi mai călduroase? Anotimpurile ar putea reprezenta o distragere de la motivul pentru care Dumnezeu a creat sărbătorile. Poate că sărbătorile ne-au fost date să ne putem concentra asupra Lui şi asupra nevoii noastre de El şi nu asupra anotimpurilor. Dumnezeu a numerotat lunile dar nu le-a denumit şi nici nu le-a legat de poziţiile Zodiacului (lunile determinate de traiectoria soarelui). Autorul a avut un moment de gândire pentru a observa că poate nu a fost stabilit ca sărbătorile anului să aibă loc într-un anumit anotimp al anului solar. Indiferent de anotimpul în care are loc o anumită sărbătoare când suntem copii, după o perioadă de 49 de ani, când suntem maturi, aceleaşi sărbători vor avea loc în acelaşi moment. Subiect al unei sărbători speciale – Jubileul reprezintă întoarcerea la locul cuvenit şi/sau revenirea unui anotimp. Sincronizarea sărbătorilor cu anotimpurile ar putea reprezenta ceea ce Biblia numeşte deplinătatea tuturor timpurilor.
Nu-i aşa că sărbătorile tale „creştine”, legate de anumite luni sau anotimpuri, au fost folosite ca punct de plecare pentru tot felul de indulgenţe păgâne de la materialism la obiceiuri de fertilitate asociate cu primăvara? Acest calendar propus, cu luni suplimentare  şi ani care se adaugă intercalculat, evită aceste tendinţe de a lega obiceiuri păngâne de anotimpurile anului. Dacă ne dorim ca sărbătorile să aibă loc într-un anumit anotimp, avem o modalitate de revenire în anul Jubileului când calendarul solar este din nou sincronizat în Ziua Ispăşirii – Iom Kipur, anul Jubileului. Suntem iertaţi astfel şi calendarul lunar este în armonie cu cel solar. Faptul că se adaugă luni în timpul celor 49 de ani ne ajută să ţinem socoteala în care săptămână din cei şapte ani ne aflăm în cadrul perioadei Jubileului.
Rămân totuşi urme ale celui mai vechi calendar creat de Dumnezeu. Cartea lui Daniel ţine socoteala timpului folosind „săptămânile” anilor. Citiţi Cartea Jubileelor şi veţi afla cum patriarhii calculau timpul menţionând numărul Jubileului şi numărul săptămânii. (Cartea Jubileelor poate fi citită online la adresa   http://www.piney.com/ApocJubileeBook.html).
Sistemul propus cuprinzând zile suplimentare şi ani bisecţi este de fapt un calendar inspirat chiar de Dumnezeu. Acest calendar este foarte bogat în numere, 7, 12 şi 50 după cum este dezbătut în articolul „Modele numerice în Scriptură” aparţinând aceluiaşi autor. Onorarea lui Dumnezeu prin Sabaturi şi Jubilee necesită întoarcerea pe pământurile natale. Acest lucru semnifică respectarea celor patru porunci din zece primite de Moise. De fapt, Jubileul reprezintă întoarcerea pe pământurile de drept. Imaginaţi-vă bucuria şi entuziasmul în momentul în care calendarul revine la armonia dintre ciclurile Lunare şi Solare. După capturarea Israelului de către Babilon acest sistem s-a destrămat în lipsa implicării preoţilor din temple şi din cauza dorinţei oamenilor de a sincroniza toate lucrurile cu cerul (prima lună a anului sincronizându-se cu Echinocţiul de Primăvară) mai des decât la fiecare 49 de ani. Ar fi fost nevoie de răbdare şi credinţă în Dumnezeu şi Căile Sale, calităţi care se regăsesc în cantitate restrânsă în inima omenirii. Populaţia cucerită a adoptat sistemul Babilonian adoptând numele actualelor luni ce nu aveau origine evreiască. Modelul stabilit de Moise prin călătoria de 40 de ani în deşert se repetă la fiecare 49 de ani solari împreună cu promisiunea sărbătorii Paștelui care avea loc în anotimpul de primăvara anului în care calendarul se afla în cel de-al 40-lea an din ciclul Jubileului. Cu alte cuvinte, ciclul sărbătorilor se repetă din ce în ce mai târziu în ceea ce priveşte anotimpurile anului cu o diferenţă de două luni la fiecare şapte ani. Acest lucru este tulburător şi tentaţia este de a adăuga perioade mai frecvent astfel încât diferenţa dintre calendarul nostru şi anul solar să nu fie mai mare de o zi. Dar asta nu înseamnă de fapt venerarea soarelui? Amintiţi-vă că oamenii s-au răzvrătit şi au început să venereze viţelul „de aur” înainte de coborârea lui Moise de pe munte. Acest viţel avea între coarne un glob reprezentând soarele. Această răzvrătire a reprezentat şi respingerea calendarului pe care Dumnezeu l-a instituit prin Moise, calendar care nu urma întru totul ciclul soarelui. Oamenii l-au refuzat. În prezent comunitatea evreiască adaugă luni suplimentare folosind un sistem complicat la fiecare doi sau trei ani (se adaugă o lună 7 ani din 19) în încercarea de a păstra sincronizarea dintre luna Lunară şi lunile Solare. Ăsta să fie motivul pentru care evreii erau confuzi referitor la prima lună a anului sau dacă ciclul Jubileului este de 49 sau de 50 de ani? Este posibil ca liderii fără credinţă în Dumnezeu din trecutul îndepărtat care au dorit sincronizarea calendarului cu lunile solare să fi abandonat adevăratul calendar al lui Dumnezeu?
Dar este dezastruos – ce facem cu o zi şi o treime (1.33 zile) care se pierd la fiecare 49 ani solari? Zilele suplimentare sunt de fapt foarte utile când vine vorba de a ţine evidenţa perioadelor foarte lungi de timp. Calendarul Gregorian măsoară fiecare 4 ani, 100 ani şi 400 ani folosind sistemul prezent. La fiecare 49 de ani sistemul Levitic pierde 1.33 zile. Noi (de-a lungul a mai multe generaţii) putem observa cum Luna Nouă din anul Jubileului îşi modifică poziţia faţă de Zodiac în mod succesiv. După 49 de Jubileuri ce corespund a 49 de ani solari este momentul să adăugăm 65 (49 X 1.33 zile extra/ciclu Jubileu) faţă de restul lunilor ce se adaugă în cadrul ciclurilor fiecărui Jubileu. Acest fenomen are loc la aproximativ două mii patru sute de ani. După ce a trecut o perioadă de timp atât de mare, devine relevant un alt ciclu temporal – succesiunea echinocţiilor dau de fapt timpul înapoi şi constelaţiile care marchează echinocţiul de primăvară diferă cu o lună la fiecare 2100 ani ( aproximativ 34 de zile pentru o perioadă de 50 de Jubilee. Asta înseamnă că există o lună suplimentară la fiecare  49X49 ani. Această diferenţă se poate adăuga cu uşurinţă schimbând anul bisect care se adaugă la sfârşitul fiecărui Jubileu într-un bisect al anilor bisecţi care, cu alte cuvinte, ar avea 13 luni. Această modificare ar putea determina sincronizarea zilelor, săptămânilor, lunilor, anilor, săptămânilor anilor  Jubileelor (50 ani) şi Jubileelor Jubileelor (49X49 ani)—Alte câteva zile extra! Acest sistem poate fi folosit pentru a ţine evidenţa chiar şi pentru epoci mai lungi, de exemplu milenii, sau pot avea în vedere alte influenţe temporale precum încetinirea orbitelor, etc. Biblia ne învaţă că o zi înseamnă o mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi.  “Preaiubiţilor, nu ignoraţi faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi!” (2 Petru 3:8).
Studierea calendarului lui Dumnezeu nu urmăreşte întoarcerea la acesta (omenirea s-a îndepărtat foarte mult de el) ci de a înţelege că deşi oamenii ignoră căile Domnului cu referire la calcularea timpului, asta nu înseamnă că Dumnezeu şi-a abandonat propriul sistem. Calendarul lui Dumnezeu va fi foarte important în ceea ce priveşte revenirea lui Hristos şi pentru înţelegerea Primului Advent a lui Hristos şi a temelor Biblice. Poate răstignirea pe cruce a avut loc într-ul Jubileu al Jubileelor când timpul era deplin şi Dumnezeul timpului a ales să facă parte din timp într-un moment ales şi planificat de El. El a pus toate lucrurile în mişcare prin crearea timpului – la începuturi. Este foarte posibil ca evenimentele principale din povestea Lui să fi avut loc de Jubileul Jubileelor. Potopul şi Învierea sunt la distanţă de aproximativ 2400 de ani. Întoarcerea lui Hristos ar putea să aibă loc pe 2400 DH, dar sperăm că perioada va fi mai scurtă.
O excelentă dezbatere cu privire la Zodiac poate fi găsită în cartea lui Bullinger, Martorul Stelelor. Înţelegând acest lucru putem vedea gloria lui Dumnezeu şi adevărul din spatele afirmaţiei „ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii” (Geneza 1:14). Acest autor nu face referire la astrologie aşa cum este văzută în prezent schimbată de elementele păgâne, ci se întoarce la înţelesul original şi la intenţiile lui Dumnezeu de a trimite mesaje folosind cerul. Având în vedere informaţiile prezente şi fără a rescrie cartea lui Bullinger, haideţi să facem încă un pas. În prezent, în momentul echinocţiului de primăvara soarele răsare în constelaţia Peşti. Acest lucru a rămas neschimbat în ultimii 2000 ani. Acum, aşa cum spune şi cântecul din 1960, ne aflăm la începuturile perioadei Vărsătorului. Pe vremea lui Hristos, la echinocţiul de primăvară soarele răsărea în zodia Berbecului, mielul. Acest lucru a durat 2000 de ani şi oamenii apropiaţi lui Dumnezeu erau păstori indicându-ne astfel momentul în care va veni „Păstorul Sufletelor”, Mielul lui Dumnezeu care s-a sacrificat când prima zi a anului, Paștele, avea loc primăvara când soarele răsărea în constelaţia mielului (Berbec). Acest autor – care în niciun caz nu era expert în astronomie – a căutat Mielul pe cer.  Cercetările sale s-au desfăşurat într-o noapte senină şi a folosit hărţi ale constelaţiilor împreună cu informaţţii referitoare la perioada corespunzătoare locaţiei alese. Cunoscând locaţia îndrăzneţului şi uriaşului Taur (constelaţia din momentul potopului) aflată lângă Centura lui Orion, a fost încurajat să creadă că cercetările sale nu sunt în zadar. În noaptea aceea, autorul a văzut Berbecul, format din stele palide şi stând în poziţie şezândă, cu aspect regesc având o coroană de stele pe cap. Nu stă în puterea omului de a-l evoca ci în eternul Spirit al lui Dumnezeu din ceruri, predestinat să fie Mântuitorul nostru încă de la începutul timpurilor. Glorios. De 2000 de ani constelaţia echinocţiului de primăvara este cea a Peştilor, peştii gemeni. Iisus a chemat pescarii şi i-a hrănit pe discipolii Săi cu peşte când a înfăptuit miracolul împărţirii pâinilor. Suntem îndemnaţi să devenim pescarii oamenilor. Numele lui Hristos are legătură cu termenul grecesc pentru peşte ichthus, acronim pentru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu este Mântuitorul. Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys.
Studierea calendarului lui Dumnezeu şi Modelului Numeric ne poate aduce bucurie; nu este de mirare că aceste subiecte au fost pervertite, pierzându-şi astfel sâmburele de adevăr.
Poate că întâmplarea cu Viţelul de Aur (simbol al soarelui) demonstrează tendinţa aleşilor lui Dumnezeu din momentul Exodului să se revolte împotriva calendarului sărbătorilor adus de Moise și înregistrat în Levitic care părea să nu aibă nicio legătură cu soarele. Venerarea soarelui marchează epoca dinainte de Vărsător, când echinocţiul de primăvară avea loc în Taur (Baal, sau zeul soarelui).

REZUMAT
Calendarul lumii Occidentale din prezent nu are nimic în comun cu poruncile lui Dumnezeu cu excepţia faptului că săptămâna este formată din şapte zile şi anul are 12 luni.
Un set de reguli propuse pentru calendarul lui Dumnezeu:
1.    Fiecare a şaptea zi din săptămână este zi de odihnă.
2.    Anul este format din 12 luni, sau 4X12 sau 48 săptămâni.
3.    Fieare an la interval de 7 ani, este an sabatic şi este format din 13 luni. (Intercalcularea lunii are ca rezultat adăugarea a 6 luni sau 5 ani la fiecare ciclu de 49 de ani).
4.    După cel de-al şaptelea sau după cel de-al 49-lea an, adăugaţi un an întreg format din 12 luni.
5.    În Jubileul (perioadă formată din 49 ani) Jubileelor (ciclu de 49 ani), anul adăugat este format din 13 luni.
Instituit în primul capitol al Genezei, modelul perioadei sabatice după o şapte unităţi de timp este o lecţie foarte importantă de ţinut minte în ceea ce priveşte evidenţa timpului. Acest lucru se repetă poate:
1.    o zi sabatică după o săptămână formată din 7 zile.
2.    o lună sabatică la fiecare 7 ani.
3.    un an format din 12 luni sabatice după 7X7 ani sau ciclul Jubileului.
4.    un an format din 13 luni sabatice după 7X7 ori 7X7 sau Jubileul Jubileelor.
Anul Jubieului se adaugă după 7×7 ani Lunari. Anul Jubieului adăugat se intercalculează prin adăugarea unei zile însă această perioadă suplimentară este formată dintr-un an întreg format din 12 luni Lunare şi reprezintă un salt înainte pentru anul Lunar astfel încât acesta să ajungă din urmă anul Solar. Anul Jubileului este deci al cincizecilea an. Întreg ciclul este format din 49 de ani Solari şi 50.5 (49 + .5 + 1) ani formaţi din luni Lunare. În această perioadă solstiţiul de primăvară revine la poziţia pe care o avea cu 49 de ani Solari mai devreme, mai scurt cu 1.33 zile per ciclul Jubileu format din 49 de ani. Ciclul Jubileului Jubileelor este format din 2401 ani Solari. Deşi calendarul Lunar este diferit cu 65 de zile (1.33 days X 49), desfăşurarea echinocţiului în această perioadă a determinat ca poziţia soarelui să aibă loc cu 34 zile mai devreme faţă de constelaţii astfel încât adăugarea unei luni determină sincronizarea calendarului Lunar cu cel Solar la fiecare aproximativ 2401 ani  cu 2 zile, distribuite în mod egal zile, săptămâni, luni, ani, 49 de ani, perioade de timp formate din 2401 ani şi poate chiar ciclul temporale mai mari.
Alte posibilităţi de grupare pentru perioade mai lungi de timp sunt 40 cicluri Jubilee în care modelul preluat din viaţa lui Moise oglindeşte istoria în trei grupuri temporale a câte 40 sau (120) şi anume Creaţia, Avraam, 40 Jubilee, Iisus pe pământ, 40 Jubilee, apoi Întoarcerea lui Hristos după  40x50x3 sau 6000 ani de istorie. De asemenea, Daniel ne vorbeşte de 7 perioade a câte 7 săptămâni.
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani + 1 lună suplimentară
7 ani +12 luni suplimentare (se adaugă anul Jubileului)
49 + 6 luni +12 luni sau 50×12 luni + 6 luni (50.5 ani formaţi din luni Lunare) sau 606 luni Lunare per ciclu Jubileu=49 ani Solari
Observaţi modelul ciclic din calendar care seamănă cu marşul din jurul cetăţii Jericho! Consideraţi şapte din primele rotaţii ale pământului în jurul soarelui ca fiind egale cu fiecare dintre zilele de marş în jurul cetăţii Jericho. După cea de-a şaptea călătorie din cea de-a şaptea zi a sunat trompeta – aceasta reprezentând mişcarea de Jubileu a pământului în jurul soarelui.
timp lunar
606 luni  X 29.530589 zile/lună= 17,895.53645 zile
timp solar
49 ani  X 365.2421988 zi/an      = 17,896.86774 zile
Diferenţa este de 1.33 zile la fiecare 49 ani solari. Ciclcul Jubileului cuprinde de fapt 49 de ani solari, dar  50.5 ani formaţi din 12 luni Lunare.
Instituit în primul capitol al Genezei, modelul perioadei sabatice după o şapte unităţi de timp este o lecţie foarte importantă de ţinut minte în ceea ce priveşte evidenţa timpului. Acest lucru se repetă poate:
1.    o zi sabatică după o săptămână formată din 7 zile.
2.    o lună sabatică la fiecare 7 ani.
3.    un an format din 12 luni sabatice după 7X7 ani sau ciclul Jubileului.
4.    un an format din 13 luni sabatice după 7X7 ori 7X7 sau Jubileul Jubileelor.